Jak pracuje komornik?

W momencie uzyskania przez wierzyciela tytułu wykonawczego w celu uzyskania swoich należności, może on zdecydować się na ich wyegzekwowanie przez komornika. Jak pracuje komornik? Otóż w momencie otrzymania od wierzyciela wniosku o dokonanie czynności komorniczych, komornik sprawdza czy został on poprawnie sporządzony i czy podpisany. Wierzyciel ma obowiązek dołączenia tytułu wykonawczego, po skompletowaniu dokumentów, komornik rozpoczyna stosowne czynności. Wyegzekwowanie długów nie jest poprzedzone zagłębianiem się w zasadność ich zasądzenia, dłużnik nie ma możliwości odwoływania się do komornika o zmianę decyzji, ponieważ jest on tylko wykonawcą orzeczenia sądu.

Celem pracy komornika jest odzyskanie dla wierzyciela zaległych należności i w tym celu może on doprowadzić do zajęcia wynagrodzenia, renty czy emerytury dłużnika w stosownej wysokości, jeżeli dłużnik nie posiada takich wpływów, komornik może zablokować konta bankowe i pobrać środki finansowe. Jeżeli dłużnik posiada na własność nieruchomości lub ruchomości w domu lub samochody, również komornik może je zając na poczet spłaty zadłużenia. Komornik pracuje zgodnie prawem obowiązującym w Polsce i w momencie unikania spłacania przez dłużnika zobowiązać, może on zastosować środki przymusu, czyli zajęcia jego majątku nawet wbrew jego woli. Osoba nie wywiązująca się ze spłaty zadłużenia, zostaje poinformowana przez komornika o wszczęciu egzekucji i czego ona dotyczy.

Wierzyciel ma możliwość wskazania komornikowi, jakie środki majątkowe mają być zajęte na spłatę jego należności. Jeżeli komornik nie ma dostępu do takich środków, zajmuje inne części wchodzące w skład majątku dłużnika, dokonuje ich licytacji i sprzedaży a uzyskane kwoty przekazuje wierzycielowi. Komornik działa zgodnie z wnioskiem przez niego złożonym i nie może samodzielnie podejmować decyzji związanej ze zmianą sposobu zajmowania majątku dłużnika. Jeżeli chce on negocjować takie czynności, musi zgłosić się do wierzyciela, który tylko może zmienić dyspozycje zawarte we wniosku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *